EGE-RAD TIP ve GÖRÜNTÜLEME
MERKEZLERİMİZDE YAPILAN
TETKİKLER

Ultrasonografi - Renkli Doppler USG

 • Tiroid Boyun
 • Alt Batın / Pelvik
 • Üst Batın
 • Tüm Batın
 • Üriner USG / Renal USG
 • Karotis - Vertebral Arterler
 • Tiroid Doppler
 • Portal Venöz Doppler / Renal Doppler
 • Yeni Doğan: Krinal, Spinal, Kalça
 • Ekstremite Venöz Doppler / Arterial Doppler
 • Yüzeysel Doku USG
 • Kas Eklem USG
 • Penil Doppler USG

Manyetik Rezonans (MR) 1.5 Tesla

 • Kranial MR
 • MR Anjiyo
 • Hipofiz Dinamik MR
 • Orbita
 • Vertebral Kolon
 • Meme Dinamik MR
 • Alt Batın, Üst Batın, Dinamik
 • MRCP
 • Multiparametrik Prostat MR
 • Perianal Fistül MR
 • Sakroiliak Eklem MR

Meme Tetkikleri

 • Mammografi (dijital)
 • Meme Ultrasonografi
 • Meme İşaretleme (USG Eşliğinde)

Kemik Dansitometri

 • Spine
 • Femur
 • Tüm Vücut

Diş Tetkikleri

 • PANORAMİK TETKİKLER
 • -Panoramik dental / mandibular radyografi
 • -Panoramik maksillar sinüs özel radyografisi
 • -Temporomandibular eklem özel radyografisi (TME)
 • SEFALOMETRİK TETKİKLER
 • -Lateral sefalometrik radyografi
 • -Lateral kafa grafisi
 • 3D DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ
 • -Üst ve alt çene

Kardiyolojik Tetkikler

 • Efor Testi
 • Ekokardiyografi
 • Elektrokardiyografi
 • Ritm Holter
 • Tansiyon Holter
 • Miyokard Perfüzyon Sintirafisi (MPS)

Skopi İşlemleri

 • Mide
 • Özefagus
 • Kolon
 • HSG
 • MGUS
 • Üretrografi
 • Diğer skopi tetkikleri

Dijital Röntgen

 • Akciğer
 • Vertabra Grafileri
 • Eklem Grafileri
 • Kalça
 • SIE
 • Ekstremite Grafileri
 • IVP

Bilgisayarlı Tomografi (Multislice 64 - CT)

 • Kranial BT
 • Vertebral Kolon
 • Toraks
 • Tüm Batın
 • Boyun BT
 • Ekstremite BT
 • Eklem BT
 • HRCT
 • Pulmoner Anjiyo BT
 • Koroner Anjiyo BT

Biyopsi Uygulamaları

 • Tiroid İİAB (İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi)
 • Yumuşak Doku İİAB / TRU-CUT
 • Meme Biyopsisi: İİAB ve TRU-CUT

Obstetrik Doppler Ultrasonografi

 • 11 - 14 Hafta Taraması
 • 18 - 23 Hafta Anomali Taraması
 • 23. Hafta Sonrası Taramaları

LABORATUVAR

BİYOKİMYA - MİKROBİYOLOJİ - PATOLOJİ

BİYOKİMYA


BÖBREK FONKS.


KAN YAĞLARI


ELEKTROFOREZ


VİTAMİNLER

KCFT


TİROİD


HEMATOLOJİ

DİYABET


ALERJİ


ÖZEL EGE-RAD KONAK TIP MERKEZİ - Tüm hakları saklıdır.