SAĞLIĞINIZ İÇİN

CHECK UP PAKETLERİMİZ

STANDART CHECK UP PAKETİ

 • - Dahiliye Uzman Hekim Muayenesi
 • - AKŞ ( Açlık kan şekeri)
 • - ALT
 • - AST
 • - GGT
 • - Kolesterol
 • - HDL
 • - LDL
 • - Trigliserid
 • - Kan Üre
 • - Ürik Asit
 • - CRP
 • - Hemogram
 • - Sedimantasyon
 • - Ferritin
 • - Vitamin B12
 • - Serbest T4
 • - TSH
 • - Total Bilibürin
 • - Tam İdrar Tahlili
 • - Akciğer Grafisi
 • - EKG
 • - Tüm Batın Ultrasonografisi
 • - GGK (gaitada gizli kan)
 • - Kreatinin

KALP SAĞLIĞI CHECK UP PAKETİ

 • -Kardiyoloji uzman hekim muayenesi
 • -EKG
 • -Ekokardiyografi
 • -Efor ( Kardiyovasküler stres ) testi
 • -AKŞ ( Açlık kan şekeri)
 • -Total kolesterol
 • -Trigliserit
 • -HDL
 • -LDL

GÖZ SAĞLIĞI CHECK UP PAKETİ

 • - Göz hastalıkları uzman muayenesi
 • - Görme keskinliği muayenesi
 • - Biyomikroskobik muayene
 • - Göz dibi muayenesi
 • - Göz tansiyonu ölçümü

TİROİD BEZİ SAĞLIĞI CHECK UP PAKETİ

 • - Dahiliye Uzman Hekim Muayenesi
 • - TSH
 • - Serbest T3
 • - Serbest T4
 • - Tiroid USG
 • - Tiroid Doppler USG
 • - Anti TPO
 • - Anti TG

DİYABET ( ŞEKER HASTALIĞI) CHECK UP PAKETİ

 • - Dahiliye Uzman Hekim Muayenesi
 • - Göz Hastalıkları Uzman Hekim Muayenesi
 • - AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
 • - TKŞ ( Tokluk Kan Şekeri)
 • - HbA1c
 • - EKG
 • - Kan üre seviyesi
 • - Kreatinin
 • -ALT
 • - TİT ( Tam İdrar Tahlili)

AKCİĞER SAĞLIĞI CHECK UP PAKETİ

 • -Göğüs hastalıkları uzman hekim muayenesi
 • -Akciğer grafisi ( ön ve yan grafi)
 • -Solunum Fonksiyon Testi
ÖZEL EGE-RAD KONAK TIP MERKEZİ - Tüm hakları saklıdır.